Přeskočit navigaci.
Domů

když se řekne Bač

   Představuje se Vám sportovní agentura Bač line sport o.s., která ve spolupráci se ZŠ Svážná v Novém Lískovci provozuje SPORTOVNÍ HRY, které probíhají na této škole. Náplní „SPORTOVEK“ je všestranný pohybový rozvoj dětí se zaměřením na atletické disciplíny. Program zahrnuje přípravu na všechny atletické disciplíny určené žákům a žákyním, gymnastiku jako průpravnou a posilující disciplínu, míčové sporty dle možností zázemí školy v takovém rozsahu, aby si děti osvojily techniku, pravidla a systémy jednotlivých her.V globále se bude dbát na obratnost a celkovou trénovanost dětí tak, aby po ukončení nebo kdykoliv v průběhu školy se mohly dále věnovat jakémukoliv sportu.
       
Pro děti tedy nabízíme:
       1.-2. ročníky - příprava 2x týdně po 1 tréninkové hodině
                            - celkem tedy 8 - 10 tréninků měsíčně v ceně 200,-Kč/měsíc.                        
       3.-9. ročníky - příprava 3x týdně po 1 tréninkové hodině
                            -celkem tedy 12 - 14 tréninků měsíčně v ceně 250,- Kč/měsíc.
                  
       Vybrané talentované děti od čtvrtých tříd výše se budou účastnit oficiálních soutěží v atletickém oddílu Moravské Slávie a od šestých tříd mohou absolvovat další dvě hodiny tréninku týdně. Soutěže budou probíhat v rámci školy i mezi školně.
       Pro děti zajišťujeme soustředění s pobytem v přírodě (podzimní soustředění, bruslení a hokej, lyže, cykloturistický pobyt). Na hlavní prázdniny chystáme pobytové sportovní tábory na Vysočině nebo dle možností sportovní kempy v areálu školy s denní docházkou.